Hoaviettourist - Chuyên tổ chức thiết kế tour du lịchBy 7/8/2013Logo hoaviettourist.com
hoaviettourist.com
LIÊN HỆ by 8/16/2016 8:49:46 AM

LIÊN HỆ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Tạo tour theo yêu cầu

LIÊN HỆ

 // JavaScript Document function validateFormdk() { //Tên phải được điền var user_name = document.forms["myFormdk"]["user_name"].value; if (user_name == "") { alert("Vui lòng nhập đầy đủ họ tên"); return false; } //điện thoại phải được điền var user_tel = document.forms["myFormdk"]["user_tel"].value; if (user_tel == "") { alert("Vui lòng nhập số điện thoại"); return false; } //Email phải được điền chính xác var user_email=document.forms["myFormdk"]["user_email"].value; var aCong=user_email.indexOf("@"); var dauCham = user_email.lastIndexOf("."); if (user_email == "") { alert("Vui lòng nhập chính xác email của bạn"); return false; } else if ((aCong<1) || (dauChamuser_email.length)) { alert("Vui lòng nhập chính xác email của bạn"); return false; } }

1. Thông tin về tour

Khởi hành từ
Ngày khởi hành
Các địa điểm tham quan
Người lớn - Trẻ em (2 đến 11 tuổi)
Sở thích của bạn
Loại phòng khách sạn

2. Thông tin của bạn

4870

09.46.24.89.89